• pavalamani pragasam's Avatar
  Today, 08:06 PM
  மேகமே மேகமே பால் நிலா தேயுதே தேகமே தேயினும் தேன்மொழி வீசுதே Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2485 replies | 1021813 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Today, 08:04 PM
  நாணயம் மனுசனுக்கு அவசியம் மிகவும் அவசியம் அதுவே நல்லோர்கள் சொல்லி வைத்த Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2611 replies | 4956276 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Today, 06:31 PM
  தென்கிழக்கு சீமையிலே செங்காத்து பூமியில ஏழைப்பட்ட ஜாதிக்கொரு ஈரமிருக்கு காயப்பட்ட சொந்தத்துக்கு கண்ணீர் Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2485 replies | 1021813 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Today, 06:30 PM
  நேரம் வந்தாச்சு நல்ல யோகம் வந்தாச்சு கூறைப்பட்டு எனக்காக ட்ரியோட்ரியோட்ரியோட்ரியோ இந்த குமரிப்பொண்ணு உனக்காக Sent from my ONEPLUS A6000 using...
  2611 replies | 4956276 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Today, 10:44 AM
  மலர்கள் கேட்டேன் வனமே தந்தனை தண்ணீர் கேட்டேன் அமிர்தம் Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2485 replies | 1021813 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Today, 10:43 AM
  கீதம் சங்கீதம் நீதானே என் காதல் வேதம் பாதம் உந்தன் பாதம் என்னோடு வந்தாலே Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2611 replies | 4956276 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Today, 09:37 AM
  சேத்த பணத்த சிக்கனமா செலவு பண்ண பக்குவமா அம்மா கையில கொடுத்து போடு சின்னக்கண்ணு உங்க அம்மா கையில கொடுத்து போடு சின்னக்கண்ணு அவங்க ஆற நூறு ...
  2485 replies | 1021813 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Today, 09:35 AM
  கனவே கலையாதே காதல் கனவே கலையாதே கை ஏந்தியே நான் கேட்பது ஓர் யாசகம் கண் ஜாடையில் நீ பேசிடும் ஓர் வாசகம் மரகத வார்த்தை சொல்வாயா மௌனத்தினாலே...
  2611 replies | 4956276 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Today, 08:38 AM
  என்ன கொல்லும் உன் நினைப்ப உள்ளுக்குள்ள பத்திரமா சேத்து வச்சு சொத்தெழுதி தாறேனே அடியோட என் மனச மடியோட சாச்சவளே இங்க Sent from my ONEPLUS...
  2485 replies | 1021813 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Today, 08:36 AM
  யாரடி நீ மோகினி கூறடி என் கண்மணி ஆசையுள்ள ராணி அஞ்சிடாமலே நீ ஆட ஓடிவா காமினி Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2611 replies | 4956276 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Yesterday, 08:58 PM
  மின்னல் ஒரு கோடி எந்தன் உயிர் தேடி வந்ததே ஓ.. லட்சம் பல லட்சம் Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2485 replies | 1021813 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Yesterday, 08:57 PM
  நீதானா என்னை நினைத்தது நீதானா என்னை அழைத்தது நீதானா என் இதயத்திலே நிலை தடுமாறிட உலவியது Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2611 replies | 4956276 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Yesterday, 06:24 PM
  ஜகமே தந்திரம் சுகமே மந்திரம் மனிதன் யந்திரம் சிவசம்போ நெஞ்சம் ஆலயம் நினைவே தேவதை Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2485 replies | 1021813 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Yesterday, 06:21 PM
  மன்னவனே அழலாமா கண்ணீரை விடலாமா உன்னுயிராய் நானிருக்க என்னுயிராய் நீ இருக்க மன்னவா மன்னவா மன்னவா Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2611 replies | 4956276 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Yesterday, 02:31 PM
  ஏக்கம் என்ன பைங்கிளி என்னை வந்து சேரடி நெஞ்சிரண்டு நாளும் பாட காவல் தாண்டி பூவை இங்காட காதல் கீர்த்தனம் காணும் மங்கலம் ப்ரேமை நாடகம் பெண்மை ...
  2485 replies | 1021813 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Yesterday, 02:21 PM
  Mississiamma song!!!!! Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2485 replies | 1021813 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Yesterday, 02:18 PM
  மானே தேனே கட்டிப்புடி மாமன் தோளை தொட்டுக்கடி Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2611 replies | 4956276 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Yesterday, 12:20 PM
  பரிசுத்த ஆவியாலே பரபுத்திரன் ஈன்ற தாயே பிரபு இயேசு நாதன் அருளால் புவியோரம் புனிதம் Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2485 replies | 1021813 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Yesterday, 12:14 PM
  பாவை பாவைதான் ஆசை ஆசைதான் பார்த்து பேசினால் ஏக போகம்தான் தானே வந்தால் வாசம் இல்லையோ Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2611 replies | 4956276 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Yesterday, 10:20 AM
  கண்கள் இரண்டால் உன் கண்கள் இரண்டால் என்னை கட்டி இழுத்தாய் இழுத்தாய், போததென சின்ன சிரிப்பில் ஒரு கள்ள சிரிப்பில் என்னை தள்ளிவிட்டு தள்ளிவிட்டு...
  2611 replies | 4956276 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Yesterday, 10:19 AM
  வெள்ளிச் சலங்கைகள் கொண்ட கலைமகள் வந்து ஆடும் காலம் இது இவன் நாதம் தரும் சுக சுரங்கள் எந்தன் தேவி Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2485 replies | 1021813 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Yesterday, 09:26 AM
  கோபாலனோடு நான் ஆடுவேனே நந்த கோபாலனோடு நான் ஆடுவேன் Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2485 replies | 1021813 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  Yesterday, 09:15 AM
  யார் யார் யார் அவள் யாரோ? ஊர் பேர் தான் தெரியாதோ?* Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2611 replies | 4956276 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  17th January 2022, 09:16 PM
  ஆடும் மயில் எந்தன் முன்னே என்ன ஆணவத்தில் வந்தாயோடி பாடும் குயில் கீதத்திலே பொறாமை Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2485 replies | 1021813 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  17th January 2022, 09:03 PM
  சின்ன குயில் பாடும் பாட்டு கேக்குதா தம்பிகளே தங்கைகளே தேரில் என்னை ஏற்றுங்கள் உல்லாசமாய் உற்ச்சாகமாய் ஊரை சுற்றி காட்டுங்கள் Sent from my...
  2611 replies | 4956276 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  17th January 2022, 06:29 PM
  மலரே மௌனமா மௌனமே வேதமா மலர்கள் பேசுமா பேசினால் ஓயுமா அன்பே Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2485 replies | 1021813 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  17th January 2022, 06:23 PM
  என் மன வானில் சிறகை விரிக்கும் வண்ணப் பறவைகளே என் கதையை கேட்டால் உங்கள் சிறகுகள் தன்னால் மூடிக்கொள்ளும் கல கலவென துள்ளி குதிக்கும் சின்னஞ்சிறு...
  2611 replies | 4956276 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  17th January 2022, 03:18 PM
  வேதம் அணுவிலும் ஒரு நாதம் நான் பாடும் ராகங்கள் நாதவிநோதம் சாவின் ஓசை கேட்கும்போதும் பாதம் Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2485 replies | 1021813 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  17th January 2022, 03:12 PM
  பைத்தியக்காரன் பத்தும் சொல்வான் போகட்டும் விட்டுவிடு படைத்தவனிருப்பான் பார்த்துக்கொள்வான் பயணத்தை தொடர்ந்து விடு Sent from my ONEPLUS A6000...
  2611 replies | 4956276 view(s)
 • pavalamani pragasam's Avatar
  17th January 2022, 11:12 AM
  முதல் மழை எனை நனைத்ததே... முதல் முறை ஜன்னல் திறந்ததே... பெயரே தெரியாத பறவை அழைத்ததே... மனமும் பறந்ததே Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
  2611 replies | 4956276 view(s)
More Activity

3 Visitor Messages

 1. View Conversation
  hello nga pp.... nalla irukeengala?!! hope all is well....
  take care of yrslf.
  s
 2. So you do remember me! Happy new year to you, Suguna! Nowadays I spend lots of time in playing games in facebook!!! All my grandchildren are in it and they dragged me in! Happy to hear from you!
  Regards,
  PP.
 3. View Conversation
  Hello Pavalam! Long time no see - How you be? Incidentally Belated Happy New Year! How are you ? How are the kids and grandkids?
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3
About pavalamani pragasam

Basic Information

About pavalamani pragasam
Biography:
A postgraduate in English literature. Reading and writing are hobbies. I love beauty- in Nature, word and behaviour.
Location:
Madurai, India, India
Interests:
Age is for the body not the mind
Occupation:
Housewife

Signature


Eager to watch the trends of the world & to nurture in the youth who carry the future world on their shoulders a right sense of values.

Statistics


Total Posts
Total Posts
15,901
Posts Per Day
2.52
Visitor Messages
Total Messages
3
Most Recent Message
9th April 2011 08:31 PM
General Information
Last Activity
Today 08:06 PM
Join Date
19th October 2004
Referrals
0

3 Friends

 1. chevy chevy is offline

  Senior Member

  chevy
 2. deepakgita deepakgita is offline

  Senior Member

  deepakgita
 3. Querida Querida is offline

  Senior Member

  Querida
Showing Friends 1 to 3 of 3
Page 1 of 14 12311 ... LastLast

23rd December 2021


4th July 2021


28th June 2021


16th June 2021


8th June 2021


22nd May 2021


13th May 2021


12th May 2021


11th May 2021


10th May 2021


9th May 2021


5th May 2021


26th April 2021


23rd April 2021Page 1 of 14 12311 ... LastLast